https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có:

  • PO1: Phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp.
  • PO2: Có khả năng tổ chức công việc, giao tiếp hiệu quả, có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ thông tin.
  • PO3: Có kiến thức lý thuyết cơ bản vững chắc, kỹ năng CNTT hội nhập chuẩn quốc tế, khả năng thực hành thành thục, có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng, luôn biến động,
  • PO4: Có khả năng tự học nâng cao trình độ, tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.