https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2023

Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

Ngôn ngữ giảng dạy: TIẾNG VIỆT

Chuyên ngành đào tạo: 1. An ninh mạng – 2. Công nghệ Phần mềm – 3. Hệ thống thông tin – 4.Khoa học dữ liệu

Link chương trình: CTĐT 2023 CNTT