https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Đồ án 2 (Chuyên ngành Mạng máy tính) – Khóa 2014

Nhằm giúp sinh viên có định hướng và chuẩn bị tốt cho môn Đồ án 2, Khoa trân trọng kính mời sinh viên có quan tâm (đặc biệt là sinh viên chuyên ngành An ninh mạng khóa 2015) đến tham dự buổi báo cáo Đồ án 2 của sinh viên khóa 2014 (chuyên ngành Mạng máy tính):

 • Thời gian: 08h30, ngày 19/12/2017 (thứ ba)
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo

Một số đề tài tham gia báo cáo:

 1. Nghiên cứu cấu trúc File, File Server.
 2. Tìm hiểu về Điện toán đám mây.
 3. Bảo mật trên thiết bị di động.
 4. Tìm hiểu malware forencis,  mobile forencis.
 5. Nghiên cứu mod_security và ứng dụng phòng chống tấn công.
 6. Reverse Engineering trên Windows.
 7. Nghiên cứu SQL Injection
 8. Tấn công BOTNET
 9. Wireless Hacking

Trân trọng.