https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kế hoạch hướng dẫn Đồ án 2 (Thực tập công nghiệp)

Đề cho các bạn sinh viên thực hiện tốt quá trình thực hiện môn Đồ án 2 (Thực tập Công nghiệp) Khoa gửi đến các bạn sinh viên các biểu mẫu kế hoạch liên qua để thực hiện.

Các bạn sinh viên lưu ý thực hiện nghiêm túc thông báo để hoàn thành tốt quá trình học tập theo đúng tiến độ.

Thân ái,

download