https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo thời gian thi lại học phần 1, 2 môn Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa 2021

Theo thông báo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trường Quân sự Quân khu 7 thời gian tổ chức thi lại cụ thể như sau:

  • Học phần 1: 19.30 – 20.30 ngày 17 tháng 09 năm 2022
  • Học phần 2: 20.45 – 21.45 ngày 17 tháng 09 năm 2022

Danh sách sinh viên điểm thi học phần 1, học phần 2 chưa đạt và vắng thi: <<Danh sách sinh viên>>

Xem thông báo chi tiết tại: <<https://www.truongquansuquankhu7.edu.vn/thong-bao-ket-qua-thi-ket-thuc-hoc-phan-1-hoc-phan-2-truong-ai-hoc-huflit-ot-thang-7-nam-2022-p83.html>>

Trân trọng thông báo!