Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 – năm học 2022 – 2023

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 – năm học 2022 – 2023

1- Thông tin chi tiết thông báo: sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo này << click vào tại đây để xem chi tiết >>.

2- Xem lại hướng dẫn đăng ký môn học << xem tại đây >>

3- Lịch đăng ký chi tiết

3.1- Khóa 2021

 • Khoa Ngoại ngữ: 9h00 – 16h00 ngày 18/7/2022
 • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Luật, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Kinh tế – Tài chính: 9h00 – 16h00 ngày 19/7/2022
 • Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đông Phương, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 16h00 ngày 20/7/2022

3.2- Khóa 2020

 • Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương: 9h00 – 16h00 ngày 21/7/2022
 • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế – Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 16h00 ngày 22/7/2022

3.3- Khóa 2019

 • Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương: 9h00 – 16h00 ngày 25/7/2022
 • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế – Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 16h00 ngày 26/7/2022

3.4- Sinh viên đăng ký học vượt, cải thiện trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:

Đối tượng: Sinh viên đại học các khóa 2019, 2020, 2021 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học vượt/trả nợ/cải thiện các môn; Sinh viên bậc đại học khoá 2018 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn.

Thời gian: Vào khung giờ 9h00 – 16h00 từ ngày 27/7/2022 đến 29/7/2022

4- Xem lại ký hiệu phòng học << xem tại đây >>

5- Lưu ý quan trọng:

 • Sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ 1 (2022 – 2023), thì vào menu "Quyết định sinh viên" để tự kiểm tra lại thông tin trước khi ngày đăng ký môn học ít nhất là 03 ngày, nếu có sai sót, sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để được giải quyết.
 • Sinh viên khóa 2020 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được trường đăng ký môn học tự động trước, theo lớp hành chánh và theo chuyên ngành đã đăng ký. Sinh viên được phép điều chỉnh thời khóa biểu.
 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Các học phần thuộc năm 1 (khóa 2022), Trường sẽ thông báo đăng ký các học phần này sau.
 • Các học phần năm 4 khoa Quan hệ quốc tế bắt đầu học từ ngày 10/10/2022; Các học phần năm 4 khoa Du lịch – Khách sạn bắt đầu học từ ngày 31/10/2022.
 • Sinh viên khóa 2018 về trước có thể học thay thế các học phần Lý luận chính trị mà không cần học bù số tín chỉ chênh lệch (xem chi tiết học phần được học thay thế trong thông báo đăng ký môn học).

Link thông báo trên portal: http://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3258/Thong-bao-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-1–nam-hoc-2022–2023