Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo: Sinh viên học trực tuyến bắt đầu 6/9/2021

Văn phòng khoa CNTT gửi thông báo đến tất cả sinh viên của Khoa:

– Theo dõi thường xuyên thông báo mới của Nhà trường trên các trang web chính thức (https://huflit.edu.vn/ và https://portal.huflit.edu.vn/).

– Kiểm tra email sinh viên (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi kịp thời các thông báo mới nhất về các lớp học trực tuyến được giảng dạy.

– Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.

– Riêng các học phần Giáo dục thể chất 1 (cho sinh viên khóa 2020), Nhà trường không tổ chức dạy trực tuyến. Sau ngày 17/10/2021, nếu không tổ chức học trực tiếp được, Nhà trường sẽ hủy đăng ký học phần Giáo dục thể chất 1, học phí của học phần này sẽ được bảo lưu cho các học kỳ sau.

Thời gian áp dụng giảng dạy trực tuyến bắt đầu từ thứ Hai ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo đi học trở lại của Nhà trường.

Trân trọng,