https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu Bộ môn Hệ Thống Thông Tin

 

1.     Giới thiệu

Bộ môn Hệ thống Thông tin (HTTT) là một chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy một số học phần chung của nhóm ngành CNTT và các học phần thuộc chuyên ngành HTTT ở trình độ Đại học. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến HTTT nói riêng và CNTT nói chung.

2.     Nhân sự

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 7 giảng viên cơ hữu (100% có trình độ sau đại học) và giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao được mời từ các trường Đại học/ Cao đẳng, các công ty, viện nghiên cứu về CNTT trên địa bàn TP.HCM.

 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu:

STT Họ tên giảng viên Email Học vị Ghi chú
1 Trần Minh Thái minhthai@huflit.edu.vn Tiến sĩ Trưởng bộ môn
2 Phạm Minh Dũng pmdung@huflit.edu.vn Thạc sĩ  
3 Trần Anh Duy duy.ta@huflit.edu.vn Thạc sĩ  
4 Đỗ Văn Hào dovanhao@huflit.edu.vn Thạc sĩ  
5 Lê Thị Minh Nguyện nguyenltm@huflit.edu.vn Thạc sĩ  
6 Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn Thạc sĩ  
7 Trần Thị Thanh Thảo thaotran@huflit.edu.vn Thạc sĩ  
 

3.     Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân CNTT chuyên ngành HTTT có khả năng:

 • Phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, triển khai và quản lý các dự án HTTT.
 • Triển khai và quản trị các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu.
 • Tìm hiểu và áp dụng các công cụ hỗ trợ phát triển HTTT.
 • Nắm bắt được nhu cầu về mặt công nghệ, phương pháp và quy trình quản lý mới nhằm có những giải pháp phù hợp trong lĩnh vực HTTT.
 • Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

 

4.     Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành HTTT có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc sau:

 • Phân tích viên hệ thống (System Analysis, Business Analysis)
 • Quản trị viên Cơ sở dữ liệu (Database Administrator)
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu (Database Developer), lập trình viên trong các Công ty, Tập đoàn chuyên sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước.
 • Quản lý dịch vụ cổng điện tử, dịch vụ CNTT
 • Chuyên viên cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT
 • Quản lý dự án hệ thống thông tin
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu.

 

5.     Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực sau:

 • Tiếp cận hướng đối tượng trong phân tích thiết kế HTTT
 • Hệ thống thương mại điện tử
 • Các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
 • HTTT di động
 • HTTT hướng dịch vụ
 • HTTT phục vụ Business Intelligence
 • Hệ thống tư vấn (Recommender Systems)
 • Khai thác dữ liệu (Data mining)
 • An toàn, bảo mật và ẩn dữ liệu trong HTTT
 • Tìm kiếm thông tin (Information Retrieval).

 

6.     Liên hệ

 • Địa chỉ: Lầu 2, Khu B828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08-3862-1859
 • Email: vpkhoacntt@huflit.edu.vn