https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mời tham gia Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM”

Với tầm nhìn “phấn đấu để từ năm 2020 HUFLIT trở thành trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt cấp độ cao trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của quốc gia, tiếp cận trình độ đại học tiên tiến của khu vực và quốc tế”, ngay từ khi thành lập, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM (HUFLIT) đã xem hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của mình. Tuy nhiên, thực tế trong nhiều năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường còn nhiều bất cập. Trong đó, hầu hết giảng viên và sinh viên coi trọng việc giảng dạy và học tập hơn là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Điều này dẫn đến việc số lượng các công trình nghiên cứu còn hạn chế. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu khoa học chưa mang lại nhiều hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của trường và xã hội. Ngoài ra, dù đã có chủ trương nhưng thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học của trường không được chú trọng trong nhiều năm liên tục.
Trước thực tế đó, nhằm đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học – công nghệ của HUFLIT, được sự cho phép của lãnh đạo trường, Ban Khoa học – Hợp tác – Đào tạo sau đại học tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM”.

1/ Mục đích của hội thảo:

Tạo một diễn đàn để các giảng viên và sinh viên thảo luận về những nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ của trường phát triển về chiều rộng và chiều sâu.

2/ Nội dung chính hội thảo:

 • Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường HUFLIT. Nguyên nhân và giải pháp
 • Xây dựng các tổ bộ môn, các nhóm nghiên cứu.
 • Cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động NCKH
 • Kinh nghiệm hay những bài học cần chia sẻ
 • Đặt hàng hoặc tìm kiếm đề tài nghiên cứu
 • Nội dung khác liên quan đến chủ đề hội thảo.

3/ Thành phần tham gia:

 • Lãnh đạo Trường và các đơn vị phòng ban
 • Một số chuyên gia, khách mời
 • Toàn bộ cán bộ, giảng viên, chuyên viên và sinh viên HUFLIT quan tâm

4/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

 • Thời gian: dự kiến ngày 28 hoặc 29/05/2015
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo HUFLIT

5/ Yêu cầu bài viết khoa học:

 • Bài viết hoàn toàn chưa được đăng trên tạp chí, tập san hay báo cáo tại hội thảo, hội nghị nào.
 • Toàn bộ bài viết dài không quá 10 trang nhưng không ngắn dưới 3 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trên, lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, dãn dòng Multiple 1.25. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
 • Bài viết có cấu trúc như sau: Tên bài (tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khóa (3-5 từ); nội dung bài viết (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu tham khảo được đánh số và xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo. Cách ghi tài liệu tham khảo như sau:
 • Tài liệu là sách, giáo trình, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
 • Tài liệu là bài báo cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số, tập (nếu có), số trang (từ trang – đến trang)
 • Tài liệu lấy từ internet cần ghi rõ họ và tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, đường dẫn đến tài liệu.
 • Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).

6/ Đăng ký tham dự và gửi bài tham luận:

 • Gửi tóm tắt bài viết trước ngày 07/04/2015

 • Gửi toàn văn bài viết trước ngày 05/05/2015 (để Ban tổ chức gửi phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo). Lưu ý: bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo hoặc được chọn báo cáo sẽ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm của giảng viên theo quy chế được ban hành.
 • Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 05/05/2015
 • Phiếu đăng ký tại đây

7/ Địa chỉ liên hệ:

 • Địa chỉ nhận bài viết: Văn phòng Ban Khoa học – Hợp tác – Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM. Điện thoại: 08 2242 0954 hoặc 0939 439 977 (Vân Anh) và email: vananh.hoang@huflit.edu.vn và cc email saudaihoc@huflit.edu.vn
 • Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: TS. Trần Quang Nam – Trợ lý Hiệu trưởng, Trưởng Ban KH-HT-ĐTSĐH. Điện thoại: 0934075979 hoặc email: tranquangnam@huflit.edu.vn
 • Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý Thầy Cô để hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.