https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách dự kiến khen thưởng danh hiệu sinh viên Xuất sắc, giỏi và trao học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, nỗ lực năm học 2022-2023

– Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022;

– Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022;

– Căn cứ Thông báo số 26/QĐ-ĐNT ngày 22/3/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định xét cấp học bổng, khen thưởng danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc năm học và sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi.

Link thông báo của Trường: https://s.net.vn/WPol

Nhằm thực hiện theo đúng các quy định, tạo sự công bằng cho sinh viên, đồng thời khuyến khích sinh viên đã có nhiều nỗ lực trên cả hai mặt học tập và rèn luyện. Khoa CNTT đề xuất danh sách dự kiến khen thưởng danh hiểu sinh viên Xuất sắc, giỏi và trao học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, nỗ lực năm học 2022-2023 dành cho Khóa 2019, 2020,2021, 2022.

Các bạn sinh viên có thể xem và kiểm tra nếu có thắc mắc hoặc chưa rõ thì liên hệ văn phòng Khoa trước 15h ngày 13/11/2023. Sau thời gian trên Khoa sẽ không tiếp nhận thông tin phản hồi về danh sách khen thưởng trên và sẽ chuyển về Trường xét duyệt và công nhận.

Thân ái,