Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kết quả rèn luyện sinh viên khoa CNTT năm học 2017 – 2018 (cấp khoa)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên Kết quả rèn luyện trong năm học 2017 – 2018 (Điểm đánh giá của Hội đồng cấp khoa).

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về điểm rèn luyện vui lòng liên hệ văn phòng Khoa trước 16h00 ngày 30/10/2018 (Thứ ba). Sau thời gian trên Khoa sẽ gửi kết quả lên Hội đồng cấp trường xem xét và công nhận.

Trân trọng.