https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo: Điểm rèn luyện

Thông tin đến các bạn sinh viên:

Đã có đầy đủ điểm học tập HK2 năm học 2020-2021, Phòng CTSV đã cộng và lưu điểm học tập vào điểm rèn luyện cấp khoa của sinh viên. Các bạn sinh viên kiểm tra và gửi đơn khiếu nại (nếu có) về email Văn phòng Khoa CNTT .

Email VP Khoa: vpkhoacntt@huflit.edu.vn

Thời hạn nhận đơn: 04/10/2021 đến 23g00 ngày 09/10/2021

Trân trọng.