https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo nộp báo cáo Thực tập công nghiệp HK1 2023-2024

Hiện tại đã sắp kết thức thời gian thực tập tại Doanh nghiệp Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc Báo cáo thực tập công nghiệp HK2 2023-2024.

  • Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa CNTT – gặp Cô Sinh
  • Thời gian nộp: Từ ngày 27/11/2023 – 04/12/2023

Một số lưu ý:

  • ​Sinh viên nộp báo cáo phải ký tên vào danh sách thi.
  • Báo cáo đầy đủ thông tin và nhận xét của giảng viên, công ty hướng dẫn.
  • Hướng dẫn trình bày báo cáo 01-Huong-dan-trinh-bay-Bao-cao-Thuc-tap-TN-1

Các bạn sinh viên lưu ý các mốc thời gian và thực hiện nghiêm túc các thông báo.