https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc hiệu chỉnh Khóa luận tốt nghiệp sau bảo vệ (Khóa 2015)

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên đã bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) ngày 06/7/2019 như sau:

1. Sinh viên liên hệ văn phòng Khoa (gặp thầy Lộc) để nhận hồ sơ và hướng dẫn hiệu chỉnh KLTN: 09g00 – 10g00 ngày 11/7/2019 (Thứ năm).

2. Thời hạn nộp lại 02 cuốn báo cáo KLTN đã hiệu chỉnh đóng bìa mạ vàng màu xanh dương (cuối báo cáo có đính kèm đề cương, phiếu nhận xét của GVHD, GVPB, Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN, Biên bản chấm KLTN của Hội đồng): trước ngày 19/7/2019 (Thứ sáu).

3. Cập nhật file báo cáo KLTN đã hiệu chỉnh như mục 2 tại form: https://forms.gle/zf9eJbnk5GVqb4d8A

Trân trọng.