https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo phúc khảo bài thi HK2 2021-2022

Thông báo tới tất cả các bạn sinh viên thời gian về việc phúc tra bài thi HK2 2021-2022 như sau:

  • Thời gian phúc tra: từ ngày 04/08/2022 – 12/08/2022
  • Địa điểm nộp đơn phúc tra: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin  – Cơ sở Sư Vạn Hạnh
  • Các môn phúc tra: Tin học văn phòng 1, tin học đại cương và các môn học của Khoa CNTT.

Sau các khoản thời gian trên, Khoa CNTT sẽ không giải quyết các trường hợp phúc khảo. Các bạn sinh viên lưu ý và thực hiện nghiêm túc thông báo trên.