https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Hiện tại, điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã được cập nhật trên trang Portal https://portal.huflit.edu.vn, vì vậy sinh viên chủ động truy cập vào trang Portal để kiểm tra.

Lưu ý:

  • Mọi khiếu nại, thắc mắc về điểm thi, sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng khoa để được giải quyết.
  • Thời gian giải quyết từ 08/03 đến ngày 14/3/2023. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc về điểm thi của sinh viên.

Trân trọng./.

Link thông báo: https://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3358/Thong-bao-ve-diem-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023