Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Buổi hướng dẫn sinh viên khoá 2015 thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Khoa CNTT thông báo đến sinh viên khoá 2015 về Buổi hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp như sau:

– Thời gian: 08h30, ngày 04/12/2018 (Thứ ba)

– Địa điểm: P. Hội thảo

Điều kiện sinh viên được phép đăng ký khoá luận:

1) Điểm trung bình tích luỹ tính đến hết HK1 năm học 2018 – 2019 từ 6.5 trở lên.

2) SV không nợ quá 1 môn chuyên ngành.

Trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thực hiện khoá luận sẽ học 2 môn thay thế.

Sinh viên đăng ký tham dự buổi hướng dẫn thực hiện khoá luận tại link: https://goo.gl/forms/EQBtMne5EdYoJyYN2

Trân trọng.