https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc tham gia đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2022 – 2023

– Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-
ĐNT ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng.
– Căn cứ kế hoạch của Trường và Khoa về việc tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên” năm học 2022 – 2023

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

– Nhằm thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục – đào tạo, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý của Nhà trường. 

– Tạo kênh thông tin, diễn đàn trao đổi giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, giúp Nhà trường kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên, chuẩn bị điều kiện học tập cho năm học tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

– Tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên năm học 2022 – 2023” nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có tổ chức thảo luận, đối thoại, giải đáp thắc mắc của sinh viên. 

– Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Trường; bảo đảm sinh viên tham gia đông đủ, Nhà trường giải quyết được những phản ánh, thắc mắc của sinh viên trong phạm vi cho phép. 

II. NỘI DUNG 

1. Về quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: các vấn đề liên quan đến tổ chức chương trình đào tạo (quy chế đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy,vv…), hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, về tổ chức thực tập, thực tế, công tác tổ chức đánh giá kết quả học tập. 

2. Về công tác sinh viên: các vấn đề về quản lý sinh viên, giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên, công tác hỗ trợ sinh viên, các hoạt động ngoại khóa. 

3. Về cơ sở vật chất, tài liệu học tập, tài chính sinh viên: các vấn đề liên quan đến tài chính sinh viên, phòng học, thiết bị (âm thanh, ánh sáng, máy lạnh, máy chiếu, quạt…), hệ thống thông tin, mạng internet;… 

4. Về hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên: các phong trào hoạt động của Đoàn trường và tổ chức hoạt động trong điều kiện sinh viên học tập theo học chế tín chỉ; đánh giá và ý kiến tổ chức hoạt động của Hội sinh viên; sự chỉ đạo, quản ký hoạt động của Trường, Khoa

Lịch đối thoại sinh viên cụ thể như sau (Sinh viên dùng mail đuôi st để tham gia buổi đối thoại trên MS Teams)

 • Khóa 2019:  sinh hoạt online qua MS Teams – 13h ngày 12/03/2023 

  – Mã nhóm: ds90x33

  – Link tham gia: https://bom.so/39lupI

 • Khóa 2020: sinh hoạt online qua MS Teams –  15h ngày 08/03/2023

  – Mã nhóm: vg1fp2t

  – Link tham gia: https://bom.so/6HhZR0

 • Khóa 2021: sinh hoạt online qua MS Teams và offline: 13h ngày 09/03/2023 – Hội trường lầu 6 

  – Mã nhóm: is1o8ri

  – Link tham gia: https://bom.so/B9eL5I

 • Khóa 2022: sinh hoạt online qua MS Teams và offline: 15h ngày 09/03/2023 – Hội trường lầu 6

  – Mã nhóm: oh7wsk9

  – Link tham gia: https://bom.so/cZLXus

Một số lưu ý như sau:

Để tiện cho việc thông tin các bạn có thể đặt cầu hỏi trước qua link https://forms.office.com/r/X1b0JVJHMJ sau để Khoa có thể thông tin luôn trong buổi đối thoại nhằm rút ngắn thời gian và mang lại hiệu quả cao nhất. Sinh viên chú ý tham gia đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng,