https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo hỗ trợ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Tiếp nhận Thông báo của Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 146/TB-ĐNT ngày 17/12/2019 của Nhà trường về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Thông báo số 09/TB-ĐNT ngày 12/02/2020 của Nhà trường về việc thay đổi hình thức và thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Nhằm chia sẻ khó khăn và đồng hành với Quý phụ huynh, sinh viên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo đến sinh viên về chính sách hỗ trợ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:
 

1. Đối tượng: sinh viên đang theo học tại Trường.
 

2. Mức hỗ trợ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020:

  • Đối với các sinh viên đã đóng học phí đúng hạn (đóng trước ngày 18/3/2020): giảm 10% học phí.
  • Đối với sinh viên chưa đóng học phí nhưng có đơn gia hạn học phí đã được Nhà trường phê duyệt và đóng học phí trước ngày 18/4/2020: giảm 10% học phí.
  • Đối với sinh viên không có đơn gia hạn học phí và đóng học phí từ ngày 18/3/2020->17/4/2020: giảm 5% học phí.

Lưu ý: Đối với sinh viên đóng học phí sau ngày 17/4/2020 sẽ không được hỗ trợ giảm học phí và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định của Trường (không được giải quyết thi cuối học kỳ, làm khóa luận, không được giới thiệu thực tập và chứng nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định).
 

3. Phương thức hỗ trợ giảm học phí:

  • Đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019: Phần hỗ trợ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 (được nêu tại mục 2) sẽ được cấn trừ vào số tiền học phí phải đóng của học kỳ 1 năm học 2020-2021.
  • Đối với sinh viên khóa 2016 trở về trước: – Đối với sinh viên khóa 2016 trở về trước: Để hạn chế sự phát tán của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, các sinh viên được giảm học phí phải cung cấp ( Họ tên SV, MSSV,  SĐT, Số tài khoản ngân hàng, Số tiền Học phí HK II đã đóng, Ngày đóng tiền và Số hóa đơn đóng Học phí) cho bộ phận công tác sinh viên của Khoa trước ngày 16/6/2020.  Theo form sau: https://docs.google.com/forms/d/12NCsAMrXUIvzkSotbBCfvHnNqRZqMLw08JeSAMnQ7Nc/edit

 Lưu ý:   + Đối với sinh viên khóa 2016 trở về trước. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cá nhân và tài khoản Ngân hàng khi khai báo qua Form. 

               + Hạn cuối bổ sung thông tin : 16h 18/06/2020


Các nội dung khác về đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 thực hiện theo Thông báo số 146/TB-ĐNT ngày 17/12/2019 và Thông báo số  09/TB-ĐNT ngày 12/02/2020 của Nhà trường.
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên thực hiện thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc về vấn đề học phí, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị – Tài vụ để được giải đáp./.

Phụ trách CTSV Khoa

SĐT: 086.787.9919 – Email: hai.ln@huflit.edu.vn (hoặc Email Văn phòng Khoa CNTT: vpkhoacntt@huflit.edu.vn)

Trân trọng cảm ơn !