https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về phương án giải quyết các trường hợp đóng học phí trễ hạn học kỳ 2, năm học 2021 – 2022

  • Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐNT ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc đóng học phí học kì 2, năm học 2021 – 2022;
  • Căn cứ Đề xuất số 47/ĐX-CTSV ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Phòng CTCTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;
  • Căn cứ Thông báo số 31/TB-ĐNT ngày 05/4/2022 và 34/TB-ĐNT ngày 18/4/2022 về kết quả gia hạn học phí của sinh viên và đơn xin đóng học phí trễ hạn của học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 (Đợt bổ sung tính từ ngày 15/3/2022 – 14/4/2022);
  • Căn cứ Cuộc họp ngày 20/5/2022 của Hội đồng trường với các phòng chức năng có liên quan về việc sinh viên đóng học phí trễ, không làm hồ sơ gia hạn;

     Trước nguyện vọng của phụ huynh và sinh viên đã hoàn thành học phí trễ hạn nhưng chưa làm hồ sơ xin dự thi học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 nên bị cấm thi. Nhà trường thông báo việc giải quyết cho từng đối tượng sinh viên như sau:

     1. Đối với sinh viên hoàn thành học phí trễ hạn, đã bổ sung hồ sơ đúng qui định tại Phòng CT – CTSV (tính đến ngày 08/5/2022) được dự thi theo lịch đã công bố.

     2. Đối với sinh viên đóng học phí trễ hạn, chưa bổ sung hồ sơ (tính đến ngày 08/5/2022) phải liên hệ Phòng CT – CTSV để bổ sung hồ sơ xin dự thi. Sau khi sinh viên hoàn thành hồ sơ sẽ được giải quyết như sau:
     – Khóa 2017 trở về trước: được cập nhật vào danh sách thi học kỳ 2 (2021 – 2022) theo lịch đã công bố.
     – Khóa 2018: sẽ tổ chức thi riêng sau khi trường tổ chức thi xong học kỳ 2 (2021- 2022) và lịch thi công bố sau.
       Những sinh viên vắng thi không có lý do chính đáng, không xin phép ngay khi công bố lịch thi, có thể bị xem xét kỷ luật.
     – Khóa 2019, 2020, 2021: thi cùng khóa sau theo lịch thi học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

     3. Đối với trường hợp chưa đóng học phí, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CT – CTSV để được hướng dẫn.

     Từ năm học 2022 – 2023, những trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian qui định sẽ không được dự thi, phải hoàn thành khoản học phí còn nợ, đăng ký học trả nợ môn.
     
     Mọi thắc mắc, khó khăn, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CT – CTSV hoặc qua hệ thống xử lý thông tin HelpDesk (gọi tắt là Hệ thống HelpDesk https://helpdesk.huflit.edu.vn/) hoặc qua email ctctsv@huflit.edu.vn (phải sử dụng email sinh viên theo qui định) hoặc qua hotline 19002603.
    
     Nhà trường cũng nhắc nhở và yêu cầu sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin trên các trang thông tin chính thức của Nhà trường, thường xuyên truy cập vào cổng thông tin đào tạo portal.huflit.edu.vn, kiểm tra email sinh viên (email có dạng mssv@huflit.edu.vn) để cập nhật kịp thời và thực hiện theo đúng những nội dung mà Nhà trường thông báo ./.

Link bài gốc: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-phuong-an-giai-quyet-cac-truong-hop-dong-hoc-phi-tre-han-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022-1919.html