https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2021 Công nghệ thông tin

Khoa CNTT thông báo tới tất cả các bạn sinh viên khóa 2021 bậc Đại học thời gian đăng ký chuyên ngành với các mốc thời gian cụ thể như sau:

Các mốc thời gian:

 • Sinh viên đăng ký chọn chuyên ngành bằng mail st: link mở 10h00 ngày 21/12/2022–  đến 16h30 ngày 30/12/2022 link đóng. Link đăng ký : https://forms.office.com/r/F7BeJTMB6x . Sinh viên nghiêm túc và cân nhắc trước khi đăng ký chuyên ngành.

 • Khoa công bố danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành: 10h00 ngày 03/01/2023.

 • Sinh viên kiểm tra, phản hồi thông tin hoặc điều chỉnh thông tin chọn chuyên ngành trực tiếp tại Văn phòng Khoa: Từ 10h00 ngày 03/01/2023 – đến hết 16h00 ngày 10/01/2023.

 • Khoa chốt danh sách gửi phòng đào tạo chuyển chuyên ngành cho sinh viên.

 •  Các chuyên ngành để sinh viên chọn:

  • Chuyên ngành An ninh mạng

  • Chuyên ngành Khoa học dữ liệu

  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin

  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

​​Lưu ý: 

 • Sinh viên sau khi đã chọn chuyên ngành sẽ không được thay đổi chuyên ngành đã chọn
 • Sinh viên suy nghĩ kỹ càng căn cứ trên năng lực cá nhân, mong muốn nguyện vọng định hướng nghề nghiệp của bản thân, tham khảo ý kiến gia đình, người thân trước khi chọn chuyên ngành..

Căn cứ trên số lượng sinh viên đăng ký khoa sẽ có cân đối cho từng chuyên ngành học cụ thể

Các bạn sinh viên tham gia đúng giờ và nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

Thân ái,