Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo kết quả phúc tra HK1 2022-2023

Khoa gửi các bạn kết quả phúc tra HK1 2022-2023. Các trường hợp sinh viên có ghi nhận có thay đổi điểm Khoa sẽ làm phiếu chỉnh điểm và gửi cho phòng Đào tạo đại học. Các bạn sinh viên kiểm tra việc thay đổi điểm trên Portal. Chi tiết kết quả phúc tra sinh viên liên hệ văn phòng khoa để xem chi tiết.

STT

MSSV

HỌ

TÊN

MÔN THI

HK

NĂM HỌC

KẾT QUẢ

1

22DH111811

Hoàng Ngọc Nam 

Kiệt

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

2

22DH112285

Trần Gia 

Nga

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

3

22DH113773

Nguyễn Gia 

Tính

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

4

22DH113128

Mai Vũ Cao 

Sơn

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

5

22DH111679

Nguyễn Phan Hoàng 

Khoa

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

6

21DH715374

Nguyễn Thị Diễm 

Trinh

THVP1

1

22-23

Có thay đổi kết quả

7

22DH112654

Nguyễn Tấn 

Phát

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

8

22DH113996

Ngô Phan Thanh 

Trúc

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

9

22DH111162

Phạm Nhật 

Hoàng

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

10

22DH110814

Phạm Hiếu 

Đông

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

11

22DH114282

Trần Dương Hoàng 

Vinh

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

12

22DH111744

Nguyễn Hoàng Minh 

Khôi

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

13

22DH112679

Lê Thành 

Phát

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

14

22DH113765

Nguyễn Trọng 

Tín

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

15

22DH200715

Nguyễn Lâm 

Hùng

Tin học đại cương

1

22-23

Có thay đổi kết quả

16

22DH112533

Võ Thị Ngọc 

Nhẫn

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

17

22DH111902

Nguyễn Tùng

Lâm

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

18

21DH114498

Võ Thiện 

Phước

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1

22-23

Không thay đổi điểm 

19

21DH114290

Nguyễn Minh 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1

22-23

Không thay đổi điểm 

20

22DH112671

Huỳnh Thành 

Phát

Nhập môn lập trình

1

22-23

Không thay đổi điểm 

21

22DH110985

Dương Gia H

Hân

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

22

22DH110264

Nguyễn Duy 

Bảo

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

23

22DH111657

Nguyễn Bảo Đăng 

Khoa

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

24

22DH113868

Nguyễn Minh 

Triết

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

25

22DH114025

Trương Nguyễn Xuân 

Trường

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

26

22DH111344

Võ Đức 

Huy

Giải tích

1

22-23

Có thay đổi kết quả

27

22DH114817

Lê Thành 

Vinh

Nhập môn lập trình

1

22-23

Có thay đổi kết quả

28

21DH112099

Phạm Thanh Ánh

Tuyết

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1

22-23

Có thay đổi kết quả

29

21DH113329

Tôn Thất Hoàng 

Phúc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1

22-23

Có thay đổi kết quả

30

22DH112679

Lê Thành 

Phát

Nhập môn lập trình

1

22-23

Có thay đổi kết quả

31

22DH111392

Phạm Cao

Hùng

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

32

22DH110562

Nguyễn Trần Khải 

Duy

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

33

22DH111039

Dương Thế 

Hiển

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

34

22DH114121

Lê Thị Tuyết 

Hương

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

35

22DH110677

Lê Quốc 

Đảm

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

36

21DH114467

Nguyễn Phương Hồng

Nhã

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1

22-23

Không thay đổi điểm 

37

22DH114288

Nguyễn Lê Triều 

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

38

22DH114616

Nguyễn Văn 

Long

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

39

22DH113302

Diệp Văn 

Thành

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

40

22DH114121

Lê Thị Tuyết 

Hương

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

41

22DH113130

Nguyễn Hoàng 

Sơn

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

42

22DH114491

K' Giô Sa 

Đác

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

43

22DH110329

Trương Quang Thiên 

Bảo

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

44

22DH111394

Phạm Minh 

Hùng

Giải tích

1

22-23

Không thay đổi điểm 

45

22DH111656

Nguyễn Anh 

Khoa

Giải tích

1

22-23

Có thay đổi kết quả

46

22DH114535

Doãn Trung 

Hoàng

Giải tích

1

22-23

Có thay đổi kết quả

47

22DH114678

Dương Lê Nhật 

Phong

Giải tích

1

22-23

Có thay đổi kết quả

48

22DH114487

Nguyễn Đình 

Dương

Giải tích

1

22-23

Có thay đổi kết quả

49

22DH111735

Ngô Anh 

Khôi

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

50

22DH113241

Trần Hải 

Tâm

Giải tích

1

22-23

Có thay đổi kết quả

51

22DH113876

Lý Ngọc 

Trinh

Toán rời rạc

1

22-23

Có thay đổi kết quả

52

22DH111456

Mã Thị Thu 

Hương

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

53

22DH113292

Trần Hoài T

Thanh

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

54

22DH111833

Trần Bảo 

Kiệt

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

55

22DH114423

Võ Thị Như 

Ý

Toán rời rạc

1

22-23

Không thay đổi điểm 

56

22DH114074

Nguyễn Mạnh 

Tuấn

Nhập môn CNTT

1

22-23

Có thay đổi kết quả

57

22DH200806

Nguyễn Phùng Vân 

Khánh

Tin học đại cương

1

22-23

Có thay đổi kết quả

58

22DH200288

Nguyễn Đình

Duy

Tin học đại cương

1

22-23

Có thay đổi kết quả

59

22DH112566

Nguyễn Mai Phượng 

 Nhi 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra

60

21DH114565

Lê Ngọc 

 Tùng 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra

61

21DH114302

Đặng Võ Hoàng

 Văn 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra

62

22DH114399

Nguyễn Phúc 

 Yên 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra

63

22DH114795

Lại Phước 

 Trường 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra

64

22DH114046

Hà Diêm 

  Tuấn 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra

65

21DH114222

Nguyễn Hoàng 

 Triều 

 

1

22-23

Liên hệ nhận lại phí phúc tra