https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch nghỉ và học bù các lớp Lý thuyết đồ thị do thầy Huỳnh Thành Lộc phụ trách

Khoa thông báo đến sinh viên lịch nghỉ và học bù các lớp Lý thuyết đồ thị do Thầy Huỳnh Thành Lộc phụ trách như sau:

1. Lý thuyết

  • Nhóm 4: Thời khóa biểu học bình thường: Chiều thứ Tư, tiết 7 – 9, Phòng B37. Lịch nghỉ và học bù:

Thứ, Ngày

Nội dung

Ghi chú
(tiết, phòng học bù)

Thứ Tư, 27/11/2019

Nghỉ

 

Chủ nhật, 24/11/2019

Học bù cho ngày 27/11

Tiết 1 – 3, Phòng B62

Thứ Tư, 04/12/2019

Nghỉ

 

Thứ Tư, 11/12/2019

Học bình thường

 

Thứ Tư, 18/12/2019

Học bù cho ngày 04/12.
Kết thúc môn

Tiết 7 – 9, Phòng B37

 

  • Nhóm 3: Thời khóa biểu học bình thường: Chiều thứ Tư, tiết 10 – 12, Phòng B46. Lịch nghỉ và học bù:

Thứ, Ngày

Nội dung

Ghi chú
(tiết, phòng học bù)

Thứ Tư, 27/11/2019

Nghỉ

 

Thứ Hai, 25/11/2019

Học bù cho ngày 27/11

Tiết 4 – 6, Phòng B54

Thứ Tư, 04/12/2019

Nghỉ

 

Thứ Tư, 11/12/2019

Học bình thường

 

Thứ Tư, 18/12/2019

Học bù cho ngày 04/12.
Kết thúc môn

Tiết 10 – 12, Phòng B46

 

2. Thực hành

  • Nhóm 8: Nghỉ tối thứ Tư (27/11/2019). Học bù tối thứ Năm (28/11/2019), tiết 13 – 15 tại PM13

​Trân trọng.