https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch học bù các lớp Nhập môn lập trình do thầy Huỳnh Thành Lộc phụ trách

Khoa thông báo đến sinh viên lịch học bù các lớp Nhập môn lập trình do Thầy Huỳnh Thành Lộc phụ trách như sau:

  • Nhóm 1: Thời khóa biểu học bình thường: Sáng thứ Sáu, tiết 1 – 3, Phòng B47. Lịch học bù:

Thứ, Ngày

Nội dung

Ghi chú
(tiết, phòng học bù)

Thứ Sáu, 13/12/2019

Nghỉ

 

Thứ Tư, 18/12/2019

Học bù cho ngày 13/12.

Kết thúc môn

Tiết 1 – 3, Phòng B54

 

  • Nhóm 3: Thời khóa biểu học bình thường: Sáng thứ Sáu, tiết 4 – 6, Phòng B56. Lịch học bù::

Thứ, Ngày

Nội dung

Ghi chú
(tiết, phòng học bù)

Thứ Sáu, 06/12/2019 Nghỉ  

Thứ Sáu, 13/12/2019

Nghỉ

 

Thứ Tư, 18/12/2019

Học bù cho ngày 06/12

Tiết 4 – 6, Phòng B54

Thứ Năm, 19/12/2019

Học bù cho ngày 13/12.

Kết thúc môn.

Tiết 7 – 9, Phòng B57

 

​Trân trọng.