https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kết quả chấm phúc khảo HK1 (NH: 2016 – 2017)

Hiện tại đã có kết quả chấm phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 1  (năm học 2016 – 2017) các môn học sau:

  1. Toán rời rạc
  2. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
  3. Giải tích
  4. An ninh mạng
  5. Xác suất thống kê

Sinh viên liên hệ VP. Khoa để xem kết quả phúc khảo hoặc xem bảng điểm cá nhận trên website: daotao.huflit.edu.vn

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về điểm thi của mình vui lòng liên hệ văn phòng khoa trước ngày 18/03/2017. Sau thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến điểm thi học kỳ 1 (năm học 2016 – 2017).

Trân trọng.