Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kết quả chấm phúc khảo học kỳ 1 (năm học 2017 – 2018)

Hiện tại đã có điểm phúc khảo tất cả các môn trong học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 (riêng môn Cơ sở dữ liệu sẽ có vào tuần sau). Sinh viên có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên website daotao.huflit.edu.vn hoặc xem kết quả trực tiếp tại bảng thông báo của VP. Khoa (phía trước PM3).

***Cập nhật ngày 26/03/2018: Đã có kết quả phúc khảo môn Cơ sở dữ liệu

Trân trọng.