https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hướng dẫn đăng ký môn học và thời gian đăng ký môn học thử dành cho sinh viên khóa 2021

Từ học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, sinh viên khóa 2021 sẽ tự đăng ký môn học trước mỗi học kỳ, do đó trường đề nghị các anh, chị sinh viên xem tài liệu hướng dẫn đăng ký môn học và thực hành thao tác đăng ký môn học trên hệ thống giả lập, cụ thể như sau:

1- Tài liệu hướng dẫn đăng ký môn học trên Cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn/ << xem chi tiết tại đây >>

2- Thời gian thực hành thao tác đăng ký môn học: từ 9h00 ngày 04/7/2022 đến hết 16h00 ngày 07/7/2022.

Lưu ý khi thao tác đăng ký môn học:

  • Sinh viên đăng nhập hệ thống giả lập tại trang: http://testdkmh.huflit.edu.vn/
  • Tên tài khoản đăng nhập: Mã sinh viên
  • Mật khẩu đăng nhập: Gồm 8 chữ số là ngày tháng năm sinh của sinh viên, theo cú pháp ddmmyyyy (trong đó: dd là 2 chữ số ngày sinh, mm là 2 chữ số tháng sinh, yyyy là 4 chữ số năm sinh)
  • Đây là hệ thống giả lập, sinh viên chỉ dùng để thực hành thao tác đăng ký môn học, không liên quan đến dữ liệu trên trang portal.