Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký mở lớp trả nợ môn Lập trình hướng đối tượng (Học kỳ 2 – Năm học 2018 – 2019)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên việc đăng ký mở lớp trả nợ môn Lập trình hướng đối tượng trong học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các khóa còn nợ môn Lập trình hướng đối tượng.
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày 31/12/2018 đến 11 giờ 00 ngày 07/01/2019.
  3. Các thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại form sau: https://goo.gl/forms/tRGaR9TvWZtxJkb43.

Lưu ý: Việc đăng ký chỉ là cơ sở để khoa tổng hợp và lên kế hoạch mở lớp. Sinh viên đăng ký môn học theo thông báo của phòng Đào tạo (http://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019-814.html)

Trân trọng./.