https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký mở lớp trả nợ môn – Học kỳ 3 (Năm học 2017 – 2018)

Nhằm giúp sinh viên theo kịp tiến độ đào tạo, tốt nghiệp đúng thời hạn theo quy định của Trường, khoa Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên việc đăng ký mở lớp trả nợ trong học kỳ 3, năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4 (không mở lớp các học phần cho sinh viên năm nhất – khóa 2017, do sinh viên khóa 2017 có lịch học quân sự vào thời gian này)
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày 21/5/2018 đến 11 giờ 00 ngày 25/5/2018.
  3. Các thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại form sau: https://goo.gl/forms/RbNyruqfW6m1YMvK2.

Lưu ý: Việc đăng ký chỉ là cơ sở để khoa tổng hợp và lên kế hoạch mở lớp. Sinh viên đăng ký môn học theo thông báo của phòng Đào tạo.

Trân trọng./.