https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Đại học khóa 2013 và trả nợ môn

Khoa Công nghệ thông tin thông báo thời gian thực hiện Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Đại học khóa 2013 và trả nợ môn như sau:

1. Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày 13/09/2016 đến ngày 06/12/2016)
– Sinh viên xem danh sách nhóm, Giảng viên hướng dẫn, tên đề tài trong danh sách kèm theo thông báo này.
– Liên hệ VP. Khoa để nhận mẫu đề cương và phiếu theo dõi tiến độ thực tập tốt nghiệp.
– Liên hệ GV hướng dẫn để viết đề cương và bắt đầu thực hiện đề tài.
– Nộp đề cương về cho VP. Khoa trước ngày 27/09/2016. (Sinh viên không nộp đề cương sẽ không được bảo vệ đề tài)

2. Nộp báo cáo: ngày 07 & 08/12/2016
– Sinh viên nộp 03 cuốn báo cáo (01 cuốn cho VP. Khoa, 01 cuốn cho GV hướng dẫn, 01 cuốn cho GV phản biện) và Phiếu theo dõi tiến độ thực tập tốt nghiệp (có xác nhận của GVHD).

3. Phản biện: Từ ngày 09/12/2016 – 16/12/2016.
– Danh sách GV phản biện sẽ được công bố vào ngày 09/12/2016.
– Sinh viên phải liên hệ GV phản biện trước ngày 13/12/2016, sau thời gian trên sinh viên sẽ không được phản biện.

4. Bảo vệ đề tài: dự kiến từ ngày 19/12/2016 – 24/12/2016
Danh sách Hội đồng sẽ được công bố sau.

Lưu ý:
– Quy cách Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải được làm theo đúng mẫu quy định. (đính kèm)

Trân trọng!

– Chi tiết thông báo: https://goo.gl/vmQxdO
– Các biểu mẫu TTTN: https://goo.gl/53UmPl