Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo: DS ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021

Gửi các bạn sinh viên Khoa CNTT danh sách các bạn đã đăng ký gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021:

Link: XEM DANH SÁCH

Danh sách được tổng hợp thông qua các đơn đã gửi về 2 Email: vpkhoacntt@huflit.edu.vnkhoant@huflit.edu.vn

Lưu ý: Mặc dù đã có thông báo cho các bạn gửi bổ sung chỉnh sửa nhưng nhiều đơn còn trống thông tin.Mọi đơn gửi về khác 2 email trên đều không nhận được. Các bạn lưu ý sự khác nhau giữa 2 email trên và 2 email sau: 

vpkhoacntt@st.huflit.edu.vn ; khoacntt@huflit.edu.vn để tránh nhầm lẫn.

Các bạn nên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website Khoa mình nhé.

Trân trọng cảm ơn.