Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch đối thoại với sinh viên năm học 2017 – 2018

Nhằm tạo kênh thông tin, diễn đàn trao đổi giữa Ban Chủ nhiệm khoa với sinh viên, giúp khoa kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên, chuẩn bị cho học kỳ 2 và buổi đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên, Khoa CNTT tổ chức đối thoại với sinh viên các khóa, cụ thể như sau:

 

 1. Thời gian – Địa điểm
STT KHÓA THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 2014

09h00

Ngày 17/01/2018 (thứ tư)

P. Hội thảo
2 2015 + 2016

16h00

Ngày 16/01/2018 (thứ ba)

Hội trường lầu 6
3 2017

09h00

Ngày 16/01/2018 (thứ ba)

Hội trường lầu 6

 

 1. Nội dung
 • Về quản lý đào tạo và NCKH: các vấn đề liên quan đến tổ chức chương trình đào tạo (quy chế đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy,…); hỗ trợ sinh viên học tập, NCKH trong sinh viên, về tổ chức thực tập, thực tế.
 • Về công tác sinh viên: các vấn đề về quản lý sinh viên, giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên; công tác hỗ trợ sinh viên, các hoạt động ngoại khóa.
 • Về cơ sở vật chất: các vấn đề liên quan đến phòng học, thiết bị (âm thanh, ánh sáng, máy lạnh, quạt,… ); hệ thống thông tin, mạng internet,…
 • Về hoạt động của Đoàn và Hội sinh viên: các phong trào hoạt động của Đoàn trường và tổ chức hoạt động trong điều kiện sinh viên học tập theo học chế tín chỉ. Đánh giá và ý kiến tổ chức hoạt động của Hội SV.

 

 1. Thành phần tham dự
 • Đại diện Phòng CT – TC – CTSV;
 • Ban Chủ nhiệm khoa;
 • Giảng viên cố vấn;
 • Chuyên viên CTSV khoa;
 • Đại diện BCH Đoàn khoa, LCH SV khoa;
 • Toàn thể sinh viên các khóa (theo lịch).

 

Đây là hoạt động bắt buộc, có điểm danh, tính điểm rèn luyện cuối năm học, Khoa đề nghị sinh viên các khóa tham dự đầy đủ và nghiêm túc. Trường hợp sinh viên không tham dự được phải xin phép và được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm khoa.

 

Trân trọng./.