https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc nhận Giấy khen, học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, Sinh viên HUFLIT nỗ lực và tiền thưởng danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-ĐNT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc khen thưởng danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-ĐNT ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc trao học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, Sinh viên HUFLIT nỗ lực năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường thông báo đối với sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giỏi và nhận học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, Sinh viên HUFLIT nỗ lực năm học 2022 – 2023, như sau:

Link thông báo: http://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3479/Thong-bao-ve-viec-nhan-Giay-khen–hoc-bong-Sinh-vien-HUFLIT-tai-nang–Sinh-vien-HUFLIT-no-luc-va-tien-thuong-danh-hieu-Sinh-vien-Xuat-sac–Gioi-nam-hoc-2022-%E2%80%93-2023

1. Danh sách khen thưởng và học bổng năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm học 2022 – 2023 và danh sách sinh viên nhận học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, sinh viên HUFLIT nỗ lực năm học 2022 – 2023. (Sinh viên tra cứu tại đường dẫn này: https://tracuu.huflit.edu.vn/hb).

2. Cách thức, thời gian và địa điểm sinh viên nhận tiền thưởng

2.1 Đối với sinh viên khoá 2019

– Thực hiện bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chủ tài khoản phải là sinh viên (Phòng CT-CTSV sẽ gửi email đến sinh viên Khóa 2019 để biết và thực hiện). Đề nghị sinh viên cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trước ngày 10/01/2024. Phòng CT-CTSV tổng hợp danh sách gửi Phòng KH-TC thực hiện thanh toán chuyển khoản theo quy định.

– Sinh viên khóa 2019 vui lòng kiểm tra email sinh viên do trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn

2.2 Đối với sinh viên khoá 2020, 2021 và 2022

2.2.1 Học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, nỗ lực năm học 2022 – 2023

– Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ chuyển tiền học bổng vào mục Tài chính sinh viên, năm học 2023 – 2024 theo Quyết định số 1953/QĐ-ĐNT ngày 26/12/2023. Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin đào tạo và kiểm tra phần tài chính sinh viên.

2.2.2 Khen thưởng danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm học 2022 – 2023

– Thực hiện bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chủ tài khoản phải là sinh viên (Phòng CT-CTSV sẽ gửi email đến sinh viên Khóa 2020, 2021 và 2022 để biết và thực hiện). Đề nghị sinh viên cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trước ngày 10/01/2024. Phòng CT-CTSV tổng hợp danh sách gửi Phòng KH-TC thực hiện thanh toán chuyển khoản theo quy định.

– Sinh viên khóa 2020, 2021 và 2022 vui lòng kiểm tra email sinh viên do trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn

3. Nhận giấy khen (đối với những sinh viên chưa nhận giấy khen)

  • Thời gian: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 26/01/2024 (sáng từ 8g30 đến 11g30; chiều từ 14g00 đến 16g00).
  • Địa điểm: Phòng Chính trị – Công tác sinh viên, tầng Trệt – khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

4. Lưu ý: Sinh viên khi đến nhận giấy khen phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CCCD. Nhà trường có bố trí khu vực chụp ảnh vinh danh tại Agora cơ sở Sư Vạn Hạnh.

     Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Chính trị – Công tác sinh viên (sảnh khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), số hotline: 19002603, địa chỉ email: ctctsv@huflit.edu.vn để được hướng dẫn, giải đáp.

     Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nhà trường không xem xét giải quyết đối với những trường hợp đến nhận trễ so với thời hạn được nêu trong thông báo./.

     Trân trọng./.