Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo: Sinh viên chưa được add lớp trên Moodle

Những trường hợp sinh viên chưa được add lớp trên Moodle thì các bạn nhanh chóng gửi thông tin về email văn phòng khoa: vpkhoacntt@huflit.edu.vn

Thông tin bao gồm:

– Họ tên:

– MSSV:

– Danh sách môn học:

– Mã môn học:

– Tên GV giảng dạy:

Trân trọng.