https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 3 năm 2023 như sau:

1- Sinh viên tra cứu kết quả tại đây << Vui lòng click vào đây để tra cứu >>, chọn mục Tốt nghiệp, nhập mã sinh viên cần tra cứu.

Lưu ý refresh trang web tra cứu (hoặc nhấn phím F5) nếu tra cứu nhiều lần để có kết quả chính xác.

2- Sinh viên xem kỹ các thông tin cá nhân liên quan (họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành học, …), nếu có sai sót, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Đại học (gặp cô Hoa Thương) để hiệu chỉnh đến trước 15 giờ 00, thứ Sáu ngày 12/01/2024.

3- Thời gian nhận bằng: Trường sẽ thông báo chi tiết sau.

 

https://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3481/Thong-bao-ket-qua-xet-tot-nghiep-dot-3-nam-2023