https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 2 năm 2022 như sau:

1- Sinh viên tra cứu kết quả tại đây << Vui lòng click vào đây để tra cứu >>

2- Sinh viên xem kỹ các thông tin cá nhân liên quan, nếu có sai sót, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Đại học (gặp cô Hoa Thương) để hiệu chỉnh đến trước 12 giờ 00, thứ Sáu ngày 13/05/2022.

3- Thời gian nhận bằng và tham dự lễ tốt nghiệp: sẽ thông báo chi tiết sau.

Link thông báo: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ket-qua-xet-tot-nghiep-dot-2-nam-2022-1887.html