https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

📣📣 Thông báo: Về tình hình triển khai Đồ án 2 (Thực tập Công nghiệp) cho Sinh viên năm 4 (Khóa 2017).

✅ Nhận thấy số lượng Sinh viên năm 4 (Khóa 2017) tự chủ động liên hệ, tìm chỗ thực tập hoặc qua sự giới thiệu của Khoa, sau khi thống kê còn rất thấp.

✅ Do đó, BCN Khoa CNTT đề nghị tất cả các bạn Sinh viên chưa có chỗ thực tập (chưa có công ty/ đơn vị tiếp nhận thực tập) nhanh chóng về trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT để báo cáo tình hình, nêu lý do, cũng như cập nhật thông tin cá nhân để BCN Khoa có hướng điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời.

🚫 Hạn cuối: 16h, 10/03/2021 (thứ Tư)

🚫 Sau thời hạn này Sinh viên tự chịu mọi trách nhiệm.

—–

Lưu ý:

– Đây là nhiệm vụ bắt buộc, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như điều kiện để các bạn Sinh viên năm 4 (Khóa 2017) Tốt nghiệp đúng hạn và ra Trường, do vậy yêu cầu các bạn thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng ./.

VP Khoa CNTT.