https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin Thực tập Công nghiệp/ Đồ án 2 

Thông tin Thực tập Công nghiệp/ Đồ án 2 [Năm học 2021-2022]

dành cho Sinh viên Năm 3,4

Tổng hợp thông tin tuyển dụng Thực tập sinh của các Công ty Công nghệ có nhu cầu dành cho các bạn Sinh viên năm 3,4

 

STT Công ty tuyển dụng Thời gian đăng tuyển Hạn nộp CV/ liên hệ Vị trí tuyển dụng Thời gian Thực tập Link chi tiết
01 NashTech Việt Nam 08/12/2021 Lập trình viên C#/Net, PHP/Python, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Manual Tester) và Kỹ sư kiểm thử phần mềm tự động (Automation Tester) 3 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2022. http://fit.huflit.edu.vn/3490-2/
02

KMS

16/12/2021
22/12/2021
19/12/2021 4 Fresher jobs (Java/ .NET/ NodeJS Software Engineer and Test/QA/QC Engineer) 3 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2022. http://fit.huflit.edu.vn/3497-2/
             
             

Trân trọng./.

NH.