Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình “Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp” – ISC Quang Trung

Chương trình dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị và đã Tốt nghiệp chưa có việc làm hoặc chưa tìm được công việc đúng theo chuyên ngành mong muốn.

Chương trình này hoàn toàn miễn phí cho sinh viên với thời gian học 40 giờ (1 tuần học)

Chi tiết chương trình "Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp"