https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021-2022

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021 – 2022, Khoa Công nghệ thông tin dự kiến tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học cấp khoa với chủ đề: “ Ý tưởng sáng tạo trong Công nghệ thông tin lần thứ IV"

Đơn vị tổ chức: Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thời gian hội nghị diễn ra dự kiến: 8h30, 24/06/2022 tại Phòng Hội thảo, lầu 1, Khu B, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Mục đích:

Phát động và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Tạo sân chơi mang tính học thuật cho sinh viên trao đổi chuyên môn, phát huy tính năng động, sáng tạo tìm hiểu các kiến thức và công nghệ mới. Nhận dạng những sinh viên khá, giỏi có những công trình xuất sắc để công bố và lựa chọn các đề tài có chất lượng cao để tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Trân trọng kính mời các giảng viên và các bạn sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin tham gia nghiên cứu khoa học và gửi đến hội nghị những kết quả nghiên cứu của mình để chia sẻ những thành quả nghiên cứu.

 • Đối tượng tham gia: Sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin. (Tối đa không quá 03 sinh viên/1 đề tài và mỗi 1 đề tài có một giảng viên hướng dẫn).
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Máy học, phân tích dữ liệu.
 • Yêu cầu hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 10 trang theo mẫu định dạng file chuẩn của hội nghị trên website
 • Yêu cầu nội dung: Bài báo dạng file gốc, không được xuất bản hay sao chép ở nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Quyền lợi của sinh viên

   

  1. Sinh viên sẽ được hướng dẫn nghiên cứu và viết báo khoa học
  2. Các bài báo được chấp nhận sau khi phản biện sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo của Khoa
  3. Các bài báo được lựa chọn trình bày tại hội thảo sẽ được nhận phần thưởng. Những bài báo có chất lượng tốt sẽ được đề xuất để tham gia hội nghị ở các cấp cao hơn.
  4. Sinh viên dễ dàng chứng minh được năng lực sau khi tốt nghiệp để đi làm hoặc xin học bổng du học.
  5. Tất cả sinh viên tham gia hội thảo sẽ được cộng điểm rèn luyện
 • Các mốc thời gian

   

  1. Nhận file báo cáo toàn văn và đơn đăng ký qua email (hit.ssr2022@gmail.com): Đến hết ngày 01/06/2022
  2. Xét duyệt và chỉnh sửa: Từ ngày 02/06/2022 – 15/06/2022
  3. Nộp slide báo cáo qua email (hit.ssr2022@gmail.com): Đến hết ngày 22/6/2022
  4. Ngày 25/06/2022: Thời gian diễn ra Hội thảo dự kiến
 • Thông tin hội thảo :

website: https://sites.google.com/view/hitssr/trangchu

 • Thông tin liên hệ

   

  1. Cô Đinh Thị Phương Thảo, Email: thaodtp@huflit.edu.vn, Điện thoại: 0907089841
  2. Cô Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, email: tramtnq@huflit.edu.vn, Điện thoại: 0909617505