https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo Học bổng LOTTE đợt 1 năm 2022

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới tất cả các ban sinh viên năm 3 năm 4 thông tin về học bổng LOTTE đợt 1 năm 2022

1. Giá trị học bổng: 400 USD/sinh viên 

2. Đối tượng, điều kiện: 

– Sinh viên hiện đang là sinh viên năm thứ 3 hoặc 4; 

– Điểm trung bình tích lũy: tối thiểu 8.0/10.0 đối với sinh viên giỏi. Học kỳ xét tuyển: học kỳ II, năm học 2020-2021

– Trong quá trình xét chọn, sinh viên không tham gia học bổng nào khác; 

– Sinh viên có thể được đề cử nhận học bổng tối đa 2 lần. 

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Sinh viên nộp bảng điểm có mộc đỏ về Văn phòng Khoa CNTT trước 16h30 ngày 01/04/2022

– Khoa sẽ tổng hợp và chọn sinh viên có kết quả học tập cao nhất để đề xuất nhận học bổng.

4. Nội dung hồ sơ xét:

– Đơn xét học bổng Lotte năm 2022 – DON XET HOC BONG LOTTE KHOA CNTT 2022

– Bảng điểm sinh viên

Các bạn sinh viên năm 3 năm 4 nào đủ điều kiện nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và nộp về Văn phòng Khoa đúng hạn. Sau ngày 01/03/2022 sẽ không giải quyết bất kì trường hợp nào bổ sung.

Trân trọng thông báo.