https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Bậc Đại học) – Áp dụng từ khóa 2019 trở về sau