https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

📣📣 Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc triển khai công tác đào tạo trong thời gian tạm nghỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

📣📣 Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc triển khai công tác đào tạo trong thời gian tạm nghỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khoa CNTT tiến hành tổ chức cho sinh viên học tập online từ 07/12/2020 đến 13/12/2020 cụ thể như sau:

✅ Thứ 1: Tất cả các môn học (Lý thuyết và Thực hành) đều tiến hành học online (riêng các môn như Tiếng Anh, Chính trị, Pháp luật, Triết học vv… sinh viên chờ thông báo của P.Đào tạo hoặc Giảng viên bộ môn phụ trách đó thông báo cụ thể).

✅ Thứ 2: Sinh viên kiểm tra các lớp học online qua email do nhà trường cung cấp (Email có dạng “mssv@ st.huflit.edu.vn”) sau 18h00 ngày 06/12/2020 (Chủ nhật). 🚫 Trường hợp Sinh viên quên mật khẩu, có thể đọc hướng dẫn để lấy lại qua Link sau: https://www.huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/huong-dan-su-dung-email-sinh-vien-danh-cho-khoa-2020-1376.html

✅ Thứ 3: Phần mềm học Online là Zoom hoặc MS Teams (do Giảng viên lựa chọn). Trân trọng ./. VP Khoa CNTT

Trân trọng./.

VP Khoa CNTT.