https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

📣📣 Thông báo: Đăng ký thành viên đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) 2021

✅🎯Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện và để chuẩn bị đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) năm 2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tổ chức tuyển chọn và ôn luyện đội tuyển OLP 2019, cụ thể như sau:.

✅ Đối tượng tham gia:

🎯 Dành cho toàn thể sinh viên khoa CNTT đang học tại trường.

✅ Thời gian – Địa điểm đăng ký:

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/03/2021.

Sinh viên đăng ký qua form online: [https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7nTX3SL-1E-npc677ODVKkuHOERueptAo1d53X17YuxUREk2TTVRM0pRTjJFREJDM1dFOEFCNVlJMy4u]

 

Trân trọng./.