Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký chuyên ngành – Sinh viên khóa 2015 (bậc Đại học)

Khoa thông báo với sinh viên khóa 2015 (bậc Đại học) về thời gian và hình thức đăng ký chuyên ngành như sau:

1. Thời gian đăng ký:

  • Từ ngày ra thông báo đến trước 15h00 ngày 20/10/2017 (thứ sáu).

2. Hình thức đăng ký:  sinh viên đăng ký bằng cách thực hiện đầy đủ 02 bước sau:

  • Bước 01: Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký bên dưới, điền đầy đủ thông tin theo mẫu, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp lại cho lớp trưởng.
  • Bước 02: Gửi thông tin đăng ký qua form: https://goo.gl/forms/4GdVMbzIV9dRtXMc2

***Lưu ý: Lớp trưởng các lớp tập hợp đơn đăng ký của tất cả sinh viên lớp mình và nộp về văn phòng khoa trước thời gian nêu trên.

Trân trọng.