https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo: V/v TỔ CHỨC HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN (NĂM HỌC 2020 – 2021)

✅ Mục đích

– Khuyến khích sinh viên vận dụng các kiến thức đã học, tìm hiểu thêm các kiến thức mới, công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng để từng bước đi vào thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

– Nhận dạng những sinh viên khá, giỏi có những công trình xuất sắc để công bố.

✅ Yêu cầu

– Thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

– Đảm bảo chương trình diễn ra đúng yêu cầu, an toàn, tiết kiệm.

✅ THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Ban Chủ nhiệm khoa, Giảng viên khoa CNTT, sinh viên khoa CNTT.

✅ NỘI DUNG THỰC HIỆN

🌼 Thời gian – Địa điểm tổ chức:

– Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 12/8/2021 (Thứ hai).

– Địa điểm: Online, trên phần mềm MSTeams. (Links hội thảo sẽ được cập nhật sau)

🌼 Chủ đề: “Ý tưởng sáng tạo trong Công nghệ thông tin lần thứ IV”

🌼 Nội dung:

– Các nghiên cứu về công nghệ.

– Các nghiên cứu về máy học, nhận dạng, khai thác dữ liệu.

🌼 Các mốc thời gian chính

– Nhận báo cáo toàn văn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8/8/2021.

– Xét duyệt và chỉnh sửa theo yêu cầu: Từ ngày 9/8/2021 – 11/8/2021.

– Hội thảo: ngày 12/8/2021

🌼 Sinh viên đăng ký tham gia viết bài cho Hội thảo, đăng ký và gửi bài tại link:

https://forms.gle/Pjb5LHxfjRZ3Y8qE9

🌼 Sinh viên đăng ký tham gia dự thính Hội thảo, đăng ký tại link:

https://forms.gle/2T95bjuuhyXxgYL86

Sinh viên tham dự hội thảo sẽ được tính điểm rèn luyện cho (Học kì I – Năm học 2021-2022)

————

Trân trọng.