https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc tham gia ” tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2022-2023 Chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa (Áp dụng đối với sinh viên năm II,III,IV – Khóa 2021,2020,2019)

Thông báo về việc tham gia " tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên" năm học 2022-2023 Chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa (Áp dụng đối với sinh viên năm II,III,IV – Khóa 2021,2020,2019)

Link thông báo: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-viec-tham-gia-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-nam-hoc-2022-2023-chuyen-de-sinh-hoat-voi-ban-chu-nhiem-khoa-ap-dung-doi-voi-sinh-vien-nam-ii-iii-iv-khoa-2021-2020-2019-1996.html

 

306942569_3454094418169884_4234963314294014093_n