https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách dự kiến khen thưởng danh hiểu sinh viên Xuất sắc, giỏi và trao học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, nỗ lực Khóa 2020