https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

V/v sinh hoạt ban chủ nhiệm khoa với sinh viên khóa 2013 – 2014 – 2015

Năm học 2016 – 2017
(Dành cho sinh viên khoa CNTT)

1. Thời gian – Địa điểm:
– Khóa 2013: 10h30 ngày 01/09/2016 (thứ năm) – Phòng B42 (ĐÃ THỰC HIỆN)
– Khóa 2014: 15h30 ngày 27/09/2016 (thứ ba) – Phòng B36
– Khóa 2015: 14h00 ngày 19/09/2016 (thứ hai) – Hội trường lầu 6

2. Nội dung sinh hoạt:
– Giới thiệu Khoa, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, cây sơ đồ chương trình đào tạo.
– Hướng dẫn phương pháp học đại học hiệu quả.
– Bầu Ban cán sự lớp, sinh hoạt với giảng viên cố vấn.

Trân trọng.