Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời hạn và thủ tục đăng ký chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 2017

Khoa thông báo với sinh viên khóa 2017 về thời gian và thủ tục đăng ký chuyên ngành như sau:

1. Thời gian đăng ký:

 • Từ ngày ra thông báo đến trước 11h30 ngày 14/11/2019 (Thứ Năm), sau thời gian trên Khoa sẽ đóng form và ngừng nhận phiếu đăng ký.

2. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký bằng cách thực hiện đầy đủ cả 02 bước 01 & 02 dưới đây:

 • Bước 01: Sinh viên tải PHIEU DANG KY CHUYEN NGANH KHOA 2017, điền đầy đủ thông tin theo mẫu, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp lại cho lớp trưởng.
 • Bước 02: Nhập thông tin đăng ký qua form: https://goo.gl/forms/2l76mZ7mhxP0uWVB2 và nhận được email xác nhận đã đăng ký chuyên ngành.
 • Bước 03 (đối với lớp trưởng): Lớp trưởng nộp tất cả các phiếu đăng ký chuyên ngành của lớp về Văn phòng Khoa trước 11h30 ngày 14/11/2019 (Thứ Năm).

3. Lưu ý: 

 • Đối với những trường hợp không thực hiện đăng ký chuyên ngành, Khoa sẽ căn cứ vào tình hình đăng ký thực tế của SV cả Khóa 2017 để xếp SV không đăng ký vào một chuyên ngành bất kỳ.
 • Danh sách lớp trưởng các lớp Khóa 2017:
 • STT HỌ TÊN LỚP
  1 Lương Gia Huy TH1701
  2 Nguyễn Ngọc Hồng Châu TH1702
  3 Trần Văn Quốc Bảo TH1703
  4 Nguyễn Đức Đăng Huy TH1704
  5 Võ Phạm Minh Tiến TH1705
  6 Nguyễn Tiến Đạt TH1706
  7 Lê Thị Huyền TH1707
  8 Võ Nguyễn Anh TH1708
  9 Nguyễn Chí Đạt TH1709
  10 Nguyễn Quang Thành TH1710
  11 Trần Ngọc Phúc TH1711
  12 Đào Đức Minh TH1712
  13 Hà Minh Công TH1713
  14 Phạm Gia Mỹ TH1714
  15 Nguyễn Minh Đức Khôi TH1715

Trân trọng.